Tilrettelegging

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier.
Fagskolen Tinius Olsen

Hvordan kan vi bidra?

Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med faglærere, studiekoordinator og andre involverte.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging eller kontakt med andre instanser.

Hvordan gå frem?

Tilrettelegging på eksamen som for eksempel lengre tid, skjermet rom og opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool. Du må legge ved dokumentasjon på dine utfordringer som kan forklare at du har behov for tilrettelegging på eksamen.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med studiekoordinator. Studiekoordinator vil kunne samarbeide med deg om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva du har behov for. 

Hvis du har behov for tilrettelegging når du kommer til studiestart, ta kontakt i god tid.