Eksamen

WISEFLOW eksamen

Fagskolen Tinius Olsen har innført datasystemet Wiseflow for gjennomføring av eksamener. Dette gjør at egen laptop skal benyttes til eksamenen. Det er viktig at man i god tid før eksamensdagen setter seg grundig inn hva dette innebærer.

Wiseflow virker på litt ulik måte avhengig av typen eksamen. I hovedsak er det to typer, åpen eller lukket eksamen. Ved åpen eksamen (FLOWassign) leveres oppgaven ut i Wiseflow, løses på egen PC med tilgang til alle installerte programmer/filer og internett, før besvarelsen lastes opp i Wiseflow. Ved lukket eksamen (FLOWlock) utleveres og løses oppgaven i en lukket nettleser. Under eksamensarbeidet har man bare tilgang til de hjelpemidler som er tilgjengelige via Wiseflow. Besvarelsen lagres automatisk i systemet ved innlevering.

 

Uansett eksamenstype bør man sette seg grundig inn i det følgende på forhånd:

 • Man må kunne sitt gjeldende FEIDE brukernavn og passord, slik det anvendes på It’s Learning. Dette brukes ved innlogging på Wiseflow. Hvis man har glemt dette, kontakt Kim eller Olga i god tid før eksamensdagen.
 • Logg på Wiseflow og gjør deg kjent med systemet, innlogging er her: https://europe.wiseflow.net/login/no/tinius Brukernavn og passord er det samme som for It’s Learning.
 • Øverst til høyre i skjermbildet står dette symbolet . Klikk på det og få tilgang til brukerstøttesiden og opplæringsressursene for Wiseflow. Utforsk dette området, se videoer og les informasjon som er aktuell for deg som student

 

Spesielt for de som skal gjennomføre eksamen i lukket modus (FLOWlock):

 • Man må ha administrasjons-login til egen PC. Vær oppmerksom på at hvis man benytter jobb-PC (aktuelt for blant annet nettstudenter) har man ofte ikke administrator-login. Om du er i tvil, ta kontakt med systemansvarlig på ditt arbeidssted
 • I god tid før eksamensdagen må man logge inn på WISEflow og installere FLOWlock for de nettleserne som skal benyttes under eksamen. Se egen informasjon om d ette på brukerstøttesiden i Wiseflow (WISEflow anbefaler å bruke Google Chrome)
 • Dersom eksamenen har en produksjonsdel utdeles, og innleveres denne i WISEflow. Produksjonsdelen kan altså gjennomføres utenfor skolen og alle hjelpemidler er tillatt.
 • Dokumentasjonsdelen gjennomføres på angitt dag med obligatorisk oppmøte klokka 0800. Besvarelsen fra produksjonsdelen er tilgjengelig i WISEflow under eksamenen. I eksamener der produksjonsdelen ikke vurderes, kan man medbringe en utskrift som brukes til støtte ved besvarelse av dokumentasjonsdelen av eksamenen.
 • På eksamensdagen skal man møte på det anviste eksamenslokalet klokka 0800;
  • Lokalet anvises på timeplanen i TimeEdit
  • Finn plass, start PC, sjekk nettilgang og åpne nettleser. Ved problemer; ta kontakt med Kim eller Olga som er tilgjengelig nær eksamenslokalene.
 • Gyldig legitimasjon og eventuelt «grønt kort» skal medbringes på eksamensdagen.

Utvidet tid/ Grønt kort

Studenter med utvidet tid/ grønt kort får 3 timer ekstra til produksjonsdelen. Utvidet tid ved eksamen legges inn i flow.