Studiekostnad

Utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen er gratis.

Skolemateriell som bøker og kopiering, må du dekke selv. Studier ved Fagskolen Tinius Olsen er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Særutlegg for nettstudenter dekker merkostnadene knyttet til egne lisenser for og organiseringen av nettstudiene.

Studiekostnad pr. 04.02.2020. (Endringer kan forekomme)

Avgifter

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Semesteravgift

625

625

625

625

Særutlegg, nettstudenter

5000

5000

5000

5000

Studenten blir semesterregistrert ved oppmøte og forplikter seg da til å innbetale semesteravgift for gjeldende semester. Eventuelt studieavbrudd vil ikke påvirke semesteravgift for gjeldende semester.