Studiekostnad

Utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen er gratis.

Skolemateriell som bøker og kopiering, må du dekke selv. Studier ved Fagskolen Tinius Olsen er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Nettstudier har et særutlegg som dekker spesielle faglisenser. 

Studiekostnad:

Avgifter

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Semesteravgift

575

575

625

 

Særutlegg, nettstudenter

5000

5000

5000

 

Studenten blir semesterregistrert ved oppmøte og forplikter seg da til å innbetale semesteravgift for gjeldende semester. Eventuelt studieavbrudd vil ikke påvirke semesteravgift for gjeldende semester.