Studiekostnad

Utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen er gratis.

Skolemateriell som bøker og kopiering, må du dekke selv. Studier ved Fagskolen Tinius Olsen er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Nettstudier har et særutlegg som dekker spesielle faglisenser. 

Studiekostnad:

Avgifter

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Semesteravgift

575

575

575

 

Særutlegg, nettstudenter

5000

5000

5000