For studenter og ansatte

Denne siden inneholder relevant og viktig informasjon for studerer og ansatte. Siden oppdateres fortløpende med tanke på studiestart til høsten og nye digitale plattformer - hold deg oppdatert her!

STUDIESTART

For informasjon angående studiestart til høsten (campus Kongsberg) se: Informasjon om studiestart

1 klasse nett og 1 klasse heltid vil ha fysisk oppmøte på KRONA i uke 34. 2 klasse heltid samt 2 - 4 klasse nett vil ha digitalt opplegg og informasjon finner du på studiestart siden. Aktive studenter ser informasjon også her.
 

Timeplan og undervisning høst 2020:

Din timeplan for høsten 2020 vil bli publisert i Visma (Vis) og vil være tilgjengelig fra skolestart, endringer i timeplan kan forekomme så vær obs på dette. All undervisning vil kjøres digitalt inntil videre og det er Microsoft Teams og Zoom som vil brukes ved undervisning.

Fra studiestart i år vil vi alle bruke nye systemer, dette kommer med forbedringer men også utfordringer og vi ber dere følge med her for informasjon og oppdateringer. 

For at dere skal kunne se timeplan, bruke Vis (fungerer som studentdatabase), få tilgang til Teams og undervisning må alle studenter aktivere VIKEN- bruker. Bruker vil sendes til dere på SMS FØR studiestart. Foreløpig (per i dag 05.08.20) har INGEN mottatt bruker så ikke vær bekymret - det kommer.

For mer informasjon om Visma se lenken under snarveier

Opplæring og informasjon angående Teams og Visma kommer fortløpende før studiestart - det er studentenes ansvar å gjøre seg kjent med disse verktøyene så snart dere har tilgang.

Heltidsstudier starter i uke 34 (onsdag 19 august) - digital undervisning.

Nettstudier start kveldundervising i uke 35 - digital kveldsundervisning og digital samling 1 for 2 - 4 klasse.

 

 

 

LÅN OG STIPEND

Som student ved Fagskolen Tinius Olsen har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Nettstudenter betaler et særutlegg til skolen. 

Søknad for fagskole

Eksempel på utfylling av søknad om lån og stipend til høyere og annen utdanning 2020-2021.

STUDENTSAMSKIPNADEN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen.

SSN har følgende velferdstilbud:

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • Støtte til sosiale tiltak.