For studenter og ansatte

Denne siden inneholder relevant informasjon for studerer og ansatte.

STUDIESTART

Informasjon om studiestart

Oppfriskningskurs i matematikk 2020

Fagskolen Tinius Olsen anbefaler alle studenter som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. For mer informasjon om Matematikk kurset - se her. Påmelding via Vipps innen 2 juli 2020.

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? Oppdaterte krav til bærbar PC for skoleåret 2020/2021 finner du her.

 

STUDENTSAMSKIPNADEN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen.

SSN har følgende velferdstilbud:

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • Støtte til sosiale tiltak.

LÅN OG STIPEND

Som student ved Fagskolen Tinius Olsen har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Nettstudenter betaler et særutlegg til skolen.