Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Tinius Olsen har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Nettstudenter betaler et særutlegg til skolen. 

Søknad for fagskole

Eksempel på utfylling av søknad om lån og stipend til høyere og annen utdanning 2020-2021.