Visma InSchool

Fagskolen Tinius Olsen

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system for fagskolen. Skoleadministrasjon, lærere og studenter vil utføre mange og viktige oppgaver i systemet. I 2020 starter innføringen av systemet for skoler i hele VIKEN.