Studentrådet

Studentrådet ved Fagskolen Tinius Olsen er samarbeidsorganet for studentene ved Fagskolen Tinius Olsen som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt.
Bagrunnsbilde


Studentene velger hver høst representanter til studentrådet og studentrådsstyret ved fagskolen. Studentrådet er klassenes talerør overfor styret og rektor. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet. Studentrådet arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Styret til studentrådet ved Fagskolen Tinius Olsen består av:

  • Studentrådsleder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Økonomiansvarlig
  • Styremedlem 1.
  • Styremedlem 2. (Hovedtillitsvalgt for nettstudentene)

Studentrådet er representert i flere utvalg/styrer på skolen: Kvalitetsutvalg, Klagenemnd og Styret. I tillegg har vi et tett samarbeid med Studentdemokratiet ved USN, samt en representant for FTO i styret til Studentsamfunnet i Kongsberg. I løpet av året blir det arrangert diverse sosiale sammenkomster som er rettet mot studentene ved fagskolen, samtidig som det hele veien er mye som skjer i samarbeid med USN.
Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! Om dette virker interessant for deg som ny student, ta kontakt med Studentrådet: fto.studentrad@bfk.no 

Studentrådsstyret har kontor i 2. etg på Krona, rom 2220. 
Fagskolestudentene har også etablert en egen landsdekkende studentorganisasjon (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter ONF).