Skolerute

Oversikt over ferie og fridager.

Skoleåret 2019/2020

 

Måned

Antall dager

Ferie og fridager / Merknader

August

10

Første skoledag mandag 19.08.

September

20

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

Oktober

19

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

November

21

 

Desember

15

Siste skoledag fredag 20.12.

Januar

20

Første skoledag mandag 06.01.

Februar

15

Vinterferie 24.02. - 28.02. (uke 9)

Mars

22

 

April

16

Påskeferie 06.04. til og med 13.04.

Mai

18

Fri fredag 01.05.
Fri torsdag 21.05. (Kr. Himmelfartsdag)

Fri Fredag 22.05.20

Juni

14

Fri mandag 01.06. (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 19.06. 

Sum

190