Skolerute

Oversikt over ferie og fridager.

Skoleåret 2020/2021

 

Måned

Ferie og fridager / Merknader

August

Første skoledag mandag 17.08.

September

Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)

Oktober

Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)

November

 

Desember

Siste skoledag fredag 18.12.

Januar

Første skoledag mandag 04.01.

Februar

 

Mars

Vinterferie 01.03. - 05.03. (uke 9)

Påskeferie 29.03. til og med 6.04.

April

Påskeferie 29.03. til og med 6.04.

Mai

Kr. Himmelfartsdag  13.05.

Grunnlovsdag  17.05  

2. pinsedag  24.05 

Juni


Siste skoledag 18.06. 

Sum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleåret 2019/2020

 

Måned

Ferie og fridager / Merknader

August

Første skoledag mandag 19.08.

September

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

Oktober

Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)

November

 

Desember

Siste skoledag fredag 20.12.

Januar

Første skoledag mandag 06.01.

Februar

Vinterferie 24.02. - 28.02. (uke 9)

Mars

 

April

Påskeferie 06.04. til og med 13.04.

Mai

Fri fredag 01.05.
Fri torsdag 21.05. (Kr. Himmelfartsdag)

Fri Fredag 22.05.20

Juni

Fri mandag 01.06. (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 19.06. 

Sum