Pensumbøker

Ved siden av tradisjonelle lærebøker benytter skolen seg av ulike former for digitale verktøy. Våre laber har ny, oppdatert og relevant programvare for de ulike studieretningene og vi bruker den digitale læringsplattformen It`s learning aktivt i undervisnings- og vurderingsarbeidet.

I forbindelse med nettbaserte studier brukes virtuelle klasserom Omnijoin som muliggjør lærer-studentkontakt til tross for store geografiske avstander.

Pensumbøker er tilgjengelig på Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg. Kontaktinformasjon: brage-kongsberg@ssn.no | 31 00 97 83.

 

HMS-krav

Alle studenter som går på TIP må ha personlig verneutstyr: 

  • Vernesko
  • Vernebriller
  • Hørselvern

 Alle studenter som går på Bygg & anlegg må ha personlig verneutstyr ifm utplassering/bedriftsbesøk:

  • Vernesko