Studiestart 2020

Her finner du informasjon om studiestart for ditt studieprogram.

Fagskolen Tinius Olsen

Mandag 17 august 2020 begynte høstsemesteret ved Fagskolen Tinius Olsen, campus Kongsberg.
Vi fulgte regjeringens smittevernsegler noe som førte til at studiestart i uke 34 ble litt annerledes en vanlig. Regelen om en meteres avstand førte til at det ikke var plass til like mange studenter som normalt i våre lokaler, på grunn av dette blir noe av undervisningen digital og fysisk oppmøte ble gjort i puljer som beskrevet under.

Videre her vil du se informasjon angående studiestart, oppmøte og undervisning for ditt studie.

MERK! Studiestart for 1kl. Nettstudier mandag 17 august og 1kl. Heltidsstudier (stedbaserte studier) tirsdag 18 august for studier ved Campus i Kongsberg.

Undervisnings opplegg videre fra uke 35 vil foregå digitalt inntil videre. Ettersom de nasjonale smittevernseglene endres vil Fagskolen Tinius Olsen gjøre tilsvarende endringer i opplegg utover høsten. Hold deg oppdatert med informasjon som legges på våre nettsider.

 

Alternativ skolestart ved særskilte grunner:

På grunn av omstendighetene i forbindelse med Corona situasjonen så ser Fagskolen Tinius Olsen behov for å åpne opp for alternativ skolestart for enkeltpersoner som har særskilte grunner eller en reisevei med fly eller minimum 6 timers reise. Alternativ skolestart vil bli individuelt vurdert etter henvendelse fra den enkelte student.

En alternativ skolestart vil være digital, men samtidig gi enkelte bakdeler i forhold til at man ikke får møtt. Disse bakdelene er at man ikke får møtt medstudenter, faglærere, administrasjon og man får heller ikke satt i gang prosessen med å få studentbevis.

Alternativ skolestart er ikke skolens anbefalte løsning for skolestart, men kun en reserveløsning ved enkelttilfeller.

Individuelle henvendelsene sendes: tiniusolsenfs@viken.no

Eposter vedrørende alternativ skolestart må merkes med: «Alternativ Skolestart for Student NN» i emnefeltet.

Henvendelser vil bli behandlet etter 6. August.

 

Nye studenter (1 klasse), stedbaserte studier

CAMPUS GEILO
Bardøla Høyfjellshotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo

Skolestart, reiseliv er i 24. august 2020.

 

CAMPUS KONGSBERG
Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg

Skolestart: Vi er i gang med planlegging av studiestart for høsten, og på grunn av Covid-19 og regjeringens retningslinjer per i dag er vi nødt til å tilpasse studiestarten vår deretter. Med hensyn til smittevernregler, klassestørrelser og plass på KRONA har vi nå besluttet at studiestart i uke 34 vil bli som følger (detaljert program kommer så snart som mulig og i god tid før uke 34).

Tirsdag 18. august - Oppmøte kl: 09:00. 1 etasje KRONA for 1 klasse HELTID (ALLE studieprogram på heltid).
Program for dagen vil bli publisert her FØR den 18. august. Videre undervisning vil foregå digitalt inntil videre. Timeplan vil bli tilgjengelig fra studiestart.

Semesteravgift: 625 kr.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.


2. kl. studenter, stedbaserte studier

CAMPUS KONGSBERG
Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg

Skolestart: Vi er i gang med planlegging av studiestart for høsten, og på grunn av Covid-19 og regjeringens retningslinjer per i dag er vi nødt til å tilpasse studiestarten vår deretter. Med hensyn til smittevernregler, klassestørrelser og plass på KRONA har vi nå besluttet at studiene starter digitalt onsdag 19 august i uke 34Videre undervisning vil foregå digitalt inntil videre. Timeplan vil bli tilgjengelig fra studiestart.

Skolestart: UKE 34 (19 august)

2 klasse HELTID (ALLE studieprogram) – Digital studiestart og digital undervisning. 

MERK! Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 18 juni. It's Learning blir deretter erstattet av Microsoft Teams. Informasjon sendes ut fortløpende. Hold deg oppdatert på siden 'Informasjon Studenter og ansatte' her på www.tinius.no.

Semesteravgift: 625 kr

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.

 

Tidspunkter for hjelp og spørsmål i zoom:

Tirsdag 18. august: 12.30-13.00 og 17.00-17.30

Torsdag 20. august: 19.30-20.00

Bruk denne linken for å delta: https://bfktinius.zoom.us/j/94334338830


Nye studenter, nettbaserte studier

CAMPUS GEILO
Bardøla Høyfjellshotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo

Skolestart, reiseliv er i 24. august 2020. 

 

CAMPUS KONGSBERG
Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg

Skolestart: Vi er i gang med planlegging av studiestart for høsten, og på grunn av Covid-19 og regjeringens retningslinjer per i dag er vi nødt til å tilpasse studiestarten vår deretter. Med hensyn til smittevernregler, klassestørrelser og plass på KRONA har vi nå besluttet at studiestart i uke 34 vil bli som følger (detaljert program kommer så snart som mulig og i god tid før uke 34)

Mandag 17. august – Oppmøte (i puljer) på KRONA for 1 klasse NETT (ALLE studieprogram på nett). Videre undervisning vil foregå digitalt resten av uken - den planlagte samlingen på KRONA i uke 34 utgår og erstattes av digital samling utover fysisk oppmøte den 17. august. Undervisning i uke 34 (Samling 1) vil foregå på dagtid. Mer informasjon om timeplan for uke 34 kommer før studiestart.


1.klasse Bygg, Anlegg og KEM:

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: Mandag 17 august. MERK NY TID:  Klokken 10:45

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

MERK! Samling 1 består nå av fysisk oppmøte på KRONA 17 august. Resten av samling 1:  18 - 21 august kjøres DIGITALT, det vil ikke være undervisning fysisk på KRONA.


1. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk og Mekatronikk: 

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: Mandag 17 august. Klokken 09:00

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

MERK! Samling 1 består nå av fysisk oppmøte på KRONA 17 august. Resten av samling 1:  18 - 21 august kjøres DIGITALT, det vil ikke være undervisning fysisk på KRONA.
 

1. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: 

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: Mandag 17 august. MERK Ny Tid: 12:30

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

MERK! Samling 1 består nå av fysisk oppmøte på KRONA 17 august. Resten av samling 1:  18 - 21 august kjøres DIGITALT, det vil ikke være undervisning fysisk på KRONA.

Oversikt over samlinger skoleåret 2020/21

Overnattinghttp://www.kongsberg.no/forside/overnatting-i-kongsberg/

Semesteravgift: 625 kr.

Særutlegg for nettstudenter:  5 000 kr pr. semester.

 


Studenter, 2-4. kl. nettbaserte studier

Skolestart: Vi er i gang med planlegging av studiestart for høsten, og på grunn av Covid-19 og regjeringens retningslinjer per i dag er vi nødt til å tilpasse studiestarten vår deretter. Med hensyn til smittevernregler, klassestørrelser og plass på KRONA har vi nå besluttet at studiestart for Nettstudier (studieprogram 2 - 4 klasse) starter med kveldsundervising fra uke 35. Vi har også besluttet at alle samlinger frem til uke 40 vil kjøres digitalt.

For mer informasjon relevant og viktig for aktive studenter 'For studenter og ansatte'.

Tidspunkter for hjelp og spørsmål i zoom:

Tirsdag 18. august: 12.30-13.00 og 17.00-17.30

Torsdag 20. august: 19.30-20.00

Bruk denne linken for å delta: https://bfktinius.zoom.us/j/94334338830


OPPDATERING ANGÅENDE SAMLING 1:

Samling 1 vil kjøres DIGITALT for ALLE nett klasser. For samlings uke se under. Informasjon angående timeplan kommer til studiestart. Digital samling vil følge timeplan som vanlig men undervisning vil bli via ZOOM - slik vi gjorde det i våres.

Grunnen til at vi kjører Digital samling 1 til høsten er at smittevernregler ved arbeidssted er gjeldene, i tillegg må vi forholde oss til avstands - og antallsregler som ved arrangementer. I praksis betyr dette 1 meter avstand mellom studentene. Vi ser at vi ikke har arealer til å imøtekomme fysisk samling 1. Videre forholder vi oss til regjeringens retningslinjer og oppdateringer kommer fortløpende angående videre samlinger. 


Første digitale samling høsten 2020 blir i følgende uker:

2. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 35

2. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 36

2. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 37

3. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 38

3. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 39

3. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 39

4. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 38

4. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 39

4. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 39


Samlings uker skoleåret 2020/2021

Timeplan: informasjon legges ut nærmere studiestart.

Semesteravgift: 625 kr

Særutlegg for nettstudenter: 5 000 kr pr. semester.


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2020 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2020. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Viken - SSN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSN har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

https://www.ssn.no/studentgoder/

 

Campus Geilo: Trenger du hjelp til hybel; bolig kan du ringe Terje Simonsen telefon 97067863.

 

Vel møtt på Kongsberg til høsten!