Studiestart

Vil du være fagskolestudent? Her får du informasjon du trenger ved studiestart.
Bakrunnsbilde

Søknadsfristen for 2020 gikk ut 15. april, men det vil fortsatt være mulig å søke på ledige studieplasser. Ledige studieplasser vil bli lagt ut 24. mai på nettsidene til Samordnet opptak. Her blir det lagt ut en oversikt over studier som fortsatt har ledige studieplasser og det vil bli mulig å søke på disse studiene fra og med 25. mai kl. 09.00. Ledige studieplasser Fagskolen er i gang med å planlegge studiestart høst 2020, informasjon på denne siden blir oppdatert fortløpende.

Nye studenter, stedbasert

CAMPUS GEILO

Skolestart, reiseliv er i 24. august 2020. (Bardøla Høyfjellshotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo)

 

CAMPUS KONGSBERG

Skolestart er i august 2020. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Semesteravgift: informasjon legges ut våren 2020.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er i august 2020. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg) 

Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 18 juni. It's Learning blir deretter erstattet av Microsoft Teams. Informasjon sendes ut fortløpende.

Semesteravgift: Informasjon legges ut våren 2020.


Nye studenter, nettbasert

CAMPUS GEILO

Skolestart, reiseliv er i 31. august 2020. (Bardøla Høyfjellshotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo)

 

CAMPUS KONGSBERG

Første samling høsten 2020 legges til uke: 34. Mer informasjon angående studiestart og timeplan for første samling legges ut nærmere studiestart.


1.klasse Bygg, Anlegg og KEM:

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: informasjon legges ut våren 2020.

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

1. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: 

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: informasjon legges ut våren 2020.

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

1. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: 

Samling 1:

1. kl - uke 34

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

 

Overnattinghttp://www.kongsberg.no/forside/overnatting-i-kongsberg/

Semesteravgift: informasjon legges ut våren 2020.

Særutlegg:  p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.

 


Studenter, 2-4. kl. nettbasert

Første samling høsten 2020 blir i følgende uker:

2. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 35

2. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 36

2. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 37

3. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 38

3. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 39

3. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 39

4. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 38

4. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 39

4. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 39


Timeplan: informasjon legges ut nærmere studiestart.

Semesteravgift: informasjon legges ut i våren 2020.

Særutlegg: p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2020 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2020. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Viken - SSN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSN har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

https://www.ssn.no/studentgoder/

 

Campus Geilo: Trenger du hjelp til hybel; bolig kan du ringe Terje Simonsen telefon 97067863.

 

Vel møtt på Kongsberg til høsten!