Smart automasjon – Industri 4.0 – industriell digitalisering

Kjært barn har mange navn
ID-lab

Hva er fremtiden i industrien? I dagens samfunn, der endringer skjer raskt, sitter ingen på fasiten. Det vi vet, er at vi på grunn av moderne datakommunikasjon står ovenfor en ny industriell revolusjon: Industri 4.0.

Hvilken kompetanse trenger arbeidstakerne for å kunne henge med på denne endringen? I følge bedrifter i Buskerudregionen er tverrfaglig kunnskap og bred teknologisk forståelse nødvendig. Studiet "Industriell digitalisering" ved Fagskolen Tinius Olsen sikter seg inn på nettopp denne typen kompetanse. Studietilbudet har sitt utspring fra automasjon, men favner et bredt spekter av fagbakgrunner fra både elektrofag og teknikk og industriell produksjon. I en moderne lab utstyrt med for eksempel roboter, en cobot (collaborative robot), CNC-maskin, automatiserte transportløsninger og automatisk styrte kjøretøy får studentene bli kjent med og teste ut ulike typer teknologi. Videre rekrutterer studiet fra ulike fagdisipliner, noe som gir et ekstra spennende fagmiljø for studentene. Tverrfaglighet settes høyt fordi det gir en bred kompetanse, et mer innovativt tankesett og dypere systemforståelse, akkurat slik bedriftene etterspør.

Ingen har fasiten for hva vi må kunne i fremtiden, men en plattform som danner grunnlag for kontinuerlig læring, helhetlig systemforståelse og tverrfaglighet gjør deg godt skodd for fremtidens endringer og utfordringer.

Høres dette ut som noe for deg? Søk HER! 

Vil du vite mer? HER kan du lese mer om studiet Industriell digitalisering.