Nytt fagskoletilbud for ledige og permitterte i reiselivet

Som en del av myndighetenes tiltakspakke, treparts bransjeprogram for reiselivsnæringen, er det etablert et videreutdanningstilbud for reiselivet ved Fagskolen Tinius Olsen. Fagskoletilbudet henter deler av tre sentrale temaer fra Norsk Reiselivsfagskole på Geilo.
Fagskolen Tinius Olsen

Studiet er rettet mot deltagere fra hele landet, og lagt opp med fleksibel nettbasert undervisning, veiledning og studentsamarbeid. Vi starter opp allerede i juni. 
Studiet har disse emnene: 

  • Kommunikasjon, formidling og språk 
  • Markedsføring og økonomi 
  • Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling 

Målgruppen er primært deg som er ledig eller permittert i reiselivet og som ønsker å styrke din kompetanse mens du venter på at bransjen og arbeidsplassen skal komme tilbake til en normalsituasjon. Om du jobber i reiselivsbransjen og er helt eller delvis i arbeid så ta gjerne kontakt. Har vi ledig plass så skal du få delta. 
Studiet fungerer godt som en frittstående enhet, men det gir også et godt grunnlag for videre studier på Norsk Reiselivsfagskole. Fagskolene har en pedagogisk plattform der vi bygger på den enkeltes praksis, erfaring og yrkesidentitet. Studentgruppen spenner fra lærlinger og ferske fagutdannede til godt voksne med et langs yrkesliv bak seg. 

Kostnader til utdanningen er dekket. Læremidler er enten digitale eller de sendes deg som gratis filer. 

Om du har venner med samme fagbakgrunn så inviter dem med. Vi har fortløpende opptak frem til oppstart.