Koronaviruset

Slik påvirkes Fagskolen Tinius Olsen av koronavirus-pandemien.
Fagskolen Tinius Olsen - Koronaviruset

Onsdag 11 mars bestemte ledelsen ved fagskolen Tinius Olsen at all undervisning og veiledning skulle flyttes over til digitale flater. Fagskolen er godt rustet for dette og all undervisning foregår nå via plattformen IT’s Learning og konferanse verktøyet Zoom. Dette tiltaket ble satt i gang på et ‘føre-var’ prinsipp for å begrense smittespredning av koronaviruset. Den 12 mars ble dette også vedtatt av regjerningen og studenter skal nå ikke oppholde seg på campus. Vi ber alle følge de nasjonale retningslinjene for å begrense smitte. Den 26 mars ble det vedtatt at fagskolen gjennomfører all undervisning på digitale flater ut skoleåret 19/20.
Kommunikasjon til aktive studenter og oppdateringer i forhold til koronavirus-pandemien legges ut på It’s Learning fortløpende.
Har du spørsmål angående dette ta kontakt med Administrativ leder Rita Fridfeldt.


Ansatte ved fagskolen jobber som vanlig også via digitale flater. Opptak til neste skoleår vil fortsette som normalt og søkefristen er den 15 april. Fagskolen forbereder studiestart til høsten i uke 34 og dette er ikke påvirket av Korona-pandemien. Har du spørsmål angående fagskolen eller opptak ta kontakt via FTO@bfk.no. Vi svarer på dine spørsmål så raskt som mulig.


For studenter:

Har du spørsmål om dine rettigheter som student etter koronavirusutbruddet? Organisasjon for norske fagskolestudenter svarer på spørsmål på telefon 458 42 741 eller post@fagkolestudent.no

ONF kartlegger nå situasjonen for fagskolestudentene, og i den forbindelse ønsker vi innspill fra studentrådsledere, enkeltstudenter i fagskolen og andre. Behov som meldes inn vil bli tatt med inn i ONFs arbeid opp mot sentrale myndigheter. 


http://www.fagskolestudent.no/aktuelt/2020/3/16/kontakt-onf-med-sprsml-om-studentrettigheter-etter-koronavirusutbruddet