Informasjon til nye studenter

Er du ny student ved Fagskolen Tinius Olsen? Her får du informasjon du trenger ved studiestart.
Bakgrunnsbilde

Nye studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 19. august 2019. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 19. august 2019. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg) 

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.


Nye studenter, nettbasert

Første samling høsten 2019 blir i følgende uker:

1. og 2. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 35 (mandag-fredag)

Skolestart er mandag 26.08.19, klokken 12.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

Oppmøte: 1. etasje ved inngangen. 

 

1. og 2. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 36 (mandag-fredag)

Skolestart er mandag 2.09.19, klokken 12.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

Oppmøte: 1. etasje ved inngangen

 

1. og 2. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 37 (mandag-fredag)

Skolestart er mandag 9.09.2019, klokken 12.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

Oppmøte: 1. etasje ved inngangen

 

 

Overnattinghttp://www.kongsberg.no/forside/overnatting-i-kongsberg/

Semesteravgift: p.tkr. 575,- pr. semester.

Særutlegg:  p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.

 


Studenter, 2-4. kl. nettbasert

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Første samling høsten 2019 blir i følgende uker:

1. og 2. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 35 (mandag-fredag)

1. og 2. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 36 (mandag-fredag)

1. og 2. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 37 (mandag-fredag)

Alle 3. og 4. klasser, uavhengig av fordypning: Uke 38 (mandag-fredag)

Semesteravgift: p.tkr. 575,- pr. semester.

Særutlegg: p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2019 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2019. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Buskerud - SSN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSN har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

https://www.ssn.no/studentgoder/

Vel møtt på Kongsberg til høsten!