Informasjon til nye søkere

Søk våre attraktive studier!
Designbilder

Web for fagskoleutdanning er nå åpen for søking. Søknadsfristen er 15. april.
Dokumentasjon må være skolen i hende innen 20. april. Tidsfrister.

 

Nye studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 19. august 2019. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 19. august 2019. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg) 

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.


Nye studenter, nettbasert

Tidspunkt for samlinger publiseres innen utgangen av mai 2019.

Program for første samling publiseres i uke 34: 

Overnattinghttp://www.kongsberg.no/forside/overnatting-i-kongsberg/

Semesteravgift: p.tkr. 575,- pr. semester.

Særutlegg:  p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.

 


Studenter, 2-4. kl. nettbasert

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: p.tkr. 575,- pr. semester.

Særutlegg: p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.


Samlingsuker for nettstudenter 

Tidspunkt for samlinger publiseres innen utgangen av mai 2019.


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2018 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2018. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Buskerud - SSN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSN har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

https://www.ssn.no/studentgoder/

Vel møtt på Kongsberg til høsten!