Industrien skriker etter TIP topp arbeidskraft innen teknikk og industriell produksjon

TIP er nøkkelen til et praktisk arbeidsliv det er stort behov for i fremtiden. TIP er teknikk og industriell produksjon hvor du jobber praktisk med både hender og hodet. Norge har verdens høyeste industriarbeiderlønn og industrien roper etter fagutdannede.
Fagskolen Tinius Olsen- komposittutdanning

Maskinteknikk – innovativ maskinteknisk kompetanse

Maskinteknisk kompetanse er helt sentralt i dagens og fremtidens næringsliv i Norge.
Hi-tech er på dagsorden. Fossil energi fases ut og alt automatiseres. Maskiner gjør sitt inntog overalt, også i helse og omsorg. Norge trenger folk til å styre maskinene og høyere kompetanse innen bygging, drift og vedlikehold av maskiner. Dette er viktigere enn noen gang. På Fagskolen Tinius Olsen kan du få du utdanning i maskinteknikk og du kan være med å skape en framtid innen automasjon.

Kompositt– lær mer på Fagskolen Tinius Olsnes moderne komposittlab

Kompositt erstatter i økende grad metaller i industrien. I kompositt- og polymerindustrien finnes det spennende og varierte arbeidsoppgaver innen produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester. Bil- og luftfartsindustri benytter stadig mer slike materialer, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg har økende behov for fagfolk innen kompositt og polymer. Komposittbransjen trenger fagfolk! Bli ettertraktet i bransjen!

Bilteknikk – bilbransjen etterspør fagkompetanse

Lær mer om generell kompetanse i bilfag og teknikk! Bilindustrien kjører for full fart inn i fremtiden. Kravene til teknisk standard og vedlikehold øker, samtidig etterspør bilbransjen de som har fagkompetanse. Med dette nettstudiet på Fagskolen Tinius Olsen kan du bli fagleder eller verkstedsleder, teknisk personell eller lærer i yrkesfag på videregående skole.

Mekatronikk – få tverrfaglig fagkompetanse på hypermoderne lab!

Det er høyere krav nå til teknisk kompetanse i moderne produktutvikling og produksjonsteknikk. Til mekatronikk studiet kan vi tilby moderne prototypelab, elektrolab, 3D-modelleringslab, materialteknisk lab, robotreguleringslab og datalab med utstyr for å øve på alle sektorer innen mekatronikk. Bransjen trenger oppdaterte fagkunnskap innen mekanikk, elektronikk og datateknikk. Her er bakgrunn innen elektro-, automasjons- og maskinfagene helt ypperlig. Så vil du jobbe med produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester kan du bli en ettertraktet leder med vår fagutdanning!