Flere søkbare kompetansemidler for bedrifter

Viken Fylkeskommune har fra oktober ytterligere 15,5 millioner kroner i søkbare midler til kompetanseheving av ansatte for bedrifter i Viken. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om støtte og motta inntil 2 millioner kroner. Vi som fagskole kan bistå med tilpassede kurs- og utdanningstilbud skreddersydd for deres bedrift.
Fagskolen Tinius Olsen- elkraft, automatisering, datasenter infrastrukturteknikk og industriell digitalisering

Hva kan Fagskolen Tinius Olsen tilby?

I tillegg til å utvikle nye, skreddersydde utdanninger og kurs, kan FTO tilby en rekke eksisterende opplæringstilbud. På kort og mellomlang sikt, kan fagskolen levere flere tilbud til en større brukergruppe.

På kort sikt:

FTO kan raskt tilby kortere kurs og opplæring tilpasset bedrifters behov. Dette er kurs som vil gi kursbevis og som enkelt kan settes sammen til en større kurspakke


Noen eksempler på kurs – omfang og varighet kan avtales:

 • Bransjeprogram og kurs av ulik varighet og omfang innen Industri 4.0
 • Kurs innen vedlikehold
 • Bransjeprogram og kurs av ulik varighet og omfang innen reiseliv
 • Kvalifiserende norskkurs for alle våre ordinære utdanninger
 • Kurs innen realfag (matematikk og fysikk)
 • Kurs innen kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • Kurs i grunnleggende elektro
 • Kurs i EKOM
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til teknikk og industriell produksjon
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til elektro og automasjon
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til anlegg
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til bygg
 • Kurs i 2D og 3D-modellering inkludert 3D-printing
 • Pedagogikk og instruksjon
 • Presentasjon og formidling
 • Digital undervisning
 • Prosjektstyring
 • HMS for byggebransjen
 • Kalkulasjon for byggebransjen
 • Tids-, ressurs- og økonomistyring
 • Ledelse-, økonomi og markedsføring
 • Digital grunnkompetanse
 • Kompositt og materialteknologi

På mellomlang sikt:

FTO tilbyr i dag utdanninger innfor fagområdene bygg, anlegg, KEM (klima, energi og miljø), BIM (bygningsinformasjonsmodellering), elektro og automasjondata, samt teknikk og industriell produksjon. I tillegg har vi to nylig godkjente studietilbud innen reiseliv.

Med utgangspunkt i eksisterende godkjente og akkrediterte utdanningsløp kan FTO raskt tilby skreddersydde opplæringstilbud som gir studiepoeng. I samarbeid med bedrifter og næringsliv kan vi plukke ut egnede emner i eksisterende studieplaner som kan gjennomføres som en egen enhet. Omfanget på disse emnene vil som regel være fra 5 - 10 studiepoeng, noe som betyr et arbeidsomfang fra ca. 150 - 300 timer for studenten.

FTO ønsker å være en bidragsyter i den alvorlige situasjonen som har oppstått, og er villige til å strekke seg langt for å dekke kompetanseetterspørselen. For at vårt bidrag skal bli målrettet og så godt som mulig, trenger vi kontakt og samarbeid med bedrifter som kjenner hvor skoen trykker. Vi ønsker å reagere hurtig, og håper derfor på raske tilbakemeldinger fra de som er interesserte i å samarbeide med oss. De som tar kontakt først, vil bli prioritert.

Ta kontakt med rektor Eirik Hågensen på: eirikh@viken.no

Er det behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt. 

 

Les mer om den søkbare ordningen fra Viken Fylkeskommune her