Fare for streik

Buskerud fylkeskommune mottok før helgen varsel om plassfratredelse fra UNIO, med 226 ansatte som kan tas ut i streik fredag 24. mai, dersom ikke den sentrale meklingen fører fram.
Krona

Fagskolen Tinius Olsen en av de skolene i Buskerud som kan bli rammet av en arbeidskonflikt. Skolen er i gang med å vurdere konsekvensene av streiken dersom den skulle bli en realitet.

Skolen er nå inne i en eksamensperiode, så ventelig kan det bli noen eksamener som rammes, i tillegg til den vanlige undervisningen.

NB! Alle studenter skal uansett møte på skolen til vanlig tid hvis de ikke har fått annen beskjed.

Informasjon til publikum om streikens konsekvenser vil fortløpende bli gitt på fylkeskommunens hjemmesider www.bfk.no.