Fagskolen Tinius Olsen tar dugnadsansvar og flytter all undervisning til digitale flater

Fagskolen Tinius Olsen har i dag besluttet å stoppe all fysisk undervisning fra og med 12.03.20 og frem til påskeferien. Dette er begrunnet i FHI og Viken Fylkeskommunes anbefaling om å legge til rette for hjemmekontor i den situasjonen nasjonen er i når det gjelder Korona. Eventuelle endringer vurderes forløpende.
Krona

Denne beslutningen er tatt etter et føre-var prinsipp. Fagskolen har god kompetanse på og ressurser til digital/nettbasert undervisning, og har derfor besluttet å ta et samfunnsansvar for å være med på å dempe risikoen for smitte hos våre ansatte og studenter. Skolen er IKKE i karantene, og det er pr 11.03 INGEN ansatte eller studenter som er mistenkt smittet. 

Undervisningen for studentene på campus avlyses torsdag 12.03 og fredag 13.03. Fra og med 16.03.20 foregår all undervisning for studentene våre via digitale flater. Det er noen avtaler som ikke avlyses, men disse flyttes til det digitale rom. Undervisning for nettstudentene våre går som planlagt uavhengig av dagens beslutning.

Vi på fagskolen Tinius Olsen håper denne beslutningen er et bidrag til mindre smittetilfeller og lavere risiko – og jeg vil gjenta at dette er ene og alene etter føre-var prinsippet. Eventuelle spørsmål kan rettes til administrasjonsleder Rita Fridfeldt. Studentene bes følge med på fagrommene sine på It’s Learning for beskjeder fra lærerne.

 

Rita Fridfeldt, administrasjonsleder.