Fagskolen får utviklingsmidler fra regjeringens satsning på kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning!

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet tildelt midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.
Fagskoleutdanning

Fagskolen Tinius Olsen søkte på disse midlene, og er blitt tildelt midler til to prosjekter:

Industriell intelligens, som vil installere en versjon av KOGNIFAI og utvikle undervisningsopplegg rundt dette. Prosjektet vil gi studentene ved fagskolen moderne digitalt utstyr i tillegg til undervisningsopplegg rundt dette «digitale økosystemet».

Det neste prosjektet skolen fikk midler til, er å opprette Praktisk lederutdanning for ledere i små og mellomstore organisasjoner. Prosjektets hovedmål er å utvikle en 60 stp praktisk rettet lederutdanning i nært samarbeid med næringslivet. Lederutdanningen vil være rettet mot utøvelse av operativ ledelse.

Regjeringen forteller at utviklingsmidlene skal i 2019 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, utvikling av digitale læremidler og bruk av digital teknologi for læring. Midlene går også til engangsinvestering i utstyr og infrastruktur.

– Regjeringen er opptatt av å sikre kvalitet i hele bredden av fagskolenes utdanningstilbud. Derfor er det nå en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet byggfag, maritime fag, robotikk, helsefag, luftfartsfag, gartnerfag, el-fag, fotografi/film, anlegg og bergverk og ledelsesfag er representert, sier kunnskapsministeren.

 

Fagskolen Tinius Olsen takker for tilliten, og gleder seg til arbeidet videre.

 

Disse prosjektene er tildelt midler:

Fagskole

Fagområde

Tilskudd i kroner

Fagskolen i Hordaland

Tverrfaglig og byggfag

5 475 000

Fagskolen i Kristiansand

Maritime fag

2 500 000

Sørlandets fagskole

Robotikk

902 000

Fagskolen i Rogaland

Maritime fag og helse- og oppvekstfag

2 494 000

AOF Haugaland

Helse- og oppvekstfag

345 000

Luftfartskolen

Luftfartsfag

4 519 000

Fagskolen Aldring og helse

Helsefag

612 000

Fagskolen i Østfold

Helsefag og bygg og anlegg

1 300 000

Fagskolen i Telemark

Prosessteknikk

2 520 000

Norges grønne fagskole

Gartnerfag

75 000

Fagskolen Innlandet

El-fag og helsefag

4 947 000

Norsk hestesenter (NHS)

Hestefag

790 000

Fagskole Tinius Olsen

Tverrfaglig industrirelatert og ledelsesfag

1 073 000

Fagskolen Oslo Akershus

Anlegg (BIM), tverrfaglig, byggfag og KEM

1 986 000

Medlearn AS

Helse- og oppvekstfag

705 000

Folkeuniversitetet Øst

Tverrfaglig

320 000

Fagskolen i Kristiansund

Prosessteknikk

1 616 000

Fagskolen i Ålesund

Bygg, anlegg og elkraft

300 000

Treider Fagskole

Fotografi/ film

2 347 000

Norsk fotofagskole

Fotografi/ film

276 000

Nordland fagskole

Maritime fag

3 948 000

Fagskolen i Kirkenes

Anlegg og bergverk

960 000