Etterlyser bedrifter som vil benytte kompetansetilskudd aktivt

Fagskolen Tinius Olsen (FTO) ønsker å komme i kontakt med bedrifter og eventuelt andre som vil benytte tiden fremover til kompetansestyrking av ansatte for arbeidsoppgavene som venter når koronasituasjonen er over. Vi har flere spennende utdanninger og kurs innen ny teknologi, men kan også, i samarbeid med bedrifter og næringsliv, opprette skreddersydde kurs- og utdanningstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte.
Fagskolen Tinius Olsen

Viken fylkeskommune utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning til bedrifter der formålet er å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet som følge av koronakrisen. Ordningen har en økonomisk ramme på 24 millioner kroner. Regjeringen har også lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner, denne har som formål å ruste ansatte i kriserammede næringer bedre for arbeidslivet i etterkant av koronasituasjonen. Disse midlene skal benyttes til å opprette flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for utsatte bedrifter. Mer informasjon om begge tilskuddsordningene er lenket til nederst i saken.

Hva kan Fagskolen Tinius Olsen tilby?

I tillegg til å utvikle nye, skreddersydde utdanninger og kurs, kan FTO tilby en rekke eksisterende opplæringstilbud. På kort og mellomlang sikt, kan fagskolen levere flere tilbud til en større brukergruppe.

På kort sikt:

FTO kan raskt tilby kortere kurs og opplæring tilpasset bedrifters behov. Dette er kurs som vil gi kursbevis og som enkelt kan settes sammen til en større kurspakke


Noen eksempler på kurs – omfang og varighet kan avtales:

 • Bransjeprogram og kurs av ulik varighet og omfang innen Industri 4.0
 • Kurs innen vedlikehold
 • Bransjeprogram og kurs av ulik varighet og omfang innen reiseliv
 • Kvalifiserende norskkurs for alle våre ordinære utdanninger
 • Kurs innen realfag (matematikk og fysikk)
 • Kurs innen kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • Kurs i grunnleggende elektro
 • Kurs i EKOM
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til teknikk og industriell produksjon
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til elektro og automasjon
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til anlegg
 • Kurs i grunnleggende 2D og 3D-modellering relatert til bygg
 • Kurs i 2D og 3D-modellering inkludert 3D-printing
 • Pedagogikk og instruksjon
 • Presentasjon og formidling
 • Digital undervisning
 • Prosjektstyring
 • HMS for byggebransjen
 • Kalkulasjon for byggebransjen
 • Tids-, ressurs- og økonomistyring
 • Ledelse-, økonomi og markedsføring
 • Digital grunnkompetanse
 • Kompositt og materialteknologi

På mellomlang sikt:

FTO tilbyr i dag utdanninger innfor fagområdene bygg, anlegg, KEM (klima, energi og miljø), BIM (bygningsinformasjonsmodellering), elektro og automasjon, data, samt teknikk og industriell produksjon. I tillegg har vi to nylig godkjente studietilbud innen reiseliv.

Med utgangspunkt i eksisterende godkjente og akkrediterte utdanningsløp kan FTO raskt tilby skreddersydde opplæringstilbud som gir studiepoeng. I samarbeid med bedrifter og næringsliv kan vi plukke ut egnede emner i eksisterende studieplaner som kan gjennomføres som en egen enhet. Omfanget på disse emnene vil som regel være fra 5 - 10 studiepoeng, noe som betyr et arbeidsomfang fra ca. 150 - 300 timer for studenten.

På lang sikt:

På lengre sikt kan FTO i samarbeid med bedrifter utvikle nye, komplette utdanningstilbud. Dette vil da være fagskoleutdanningstilbud med omfang fra 30 – 120 studiepoeng. For en deltidsstudent vil dette gi en studietid fra 1 år til 4 år, og hele eller deler av studiet vil kunne gjennomføres ved hjelp av nettstøttet undervisning. Gjennomføres man studiet på heltid vil studietiden være fra 6 måneder til 2 år.

FTO ønsker å være en bidragsyter i den alvorlige situasjonen som har oppstått, og er villige til å strekke seg langt for å dekke kompetanseetterspørselen. For at vårt bidrag skal bli målrettet og så godt som mulig, trenger vi kontakt og samarbeid med bedrifter som kjenner hvor skoen trykker. Vi ønsker å reagere hurtig, og håper derfor på raske tilbakemeldinger fra de som er interesserte i å samarbeide med oss. De som tar kontakt først, vil bli prioritert.

Ta kontakt med rektor Eirik Hågensen på: eirikh@viken.no

Er det behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt. 
Se ellers våre nettsider for beskrivelse av våre studietilbud.
 

Med vennlig hilsen

Eirik Hågensen
Rektor, Fagskolen Tinius Olsen
e-post: eirikh@viken.no
Tlf.: +47 948 04 330

 

Mer informasjon om tilskuddsordningene kan leses her:
Viken fylkeskommune, tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, se: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/ny-tilskudd-til- kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring.22237.aspx

Regjeringen, flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige, se:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og- arbeidsledige/id2696625/

Studenter
Fagskolen Tinius Olsen- komposittutdanning
ID-lab