Datasenter Infrastrukturteknikk

Er du opptatt av kvalitetssikring? Kunne du tenke deg å jobbe med å drifte, kontrollere og sikre store datamengder?
Datasenter

Den digitale økonomien vokser, og med en eksplosiv vekst i datamengder etableres det sentre som lagrer og prosesserer dataene. Disse blir grunnmurene og veikryssene i dette digitale samfunnet.

I vårt nye studie «Datasenter Infrastrukturteknikk» vil studentene våre oppnå kompetanse og kunnskap om å drifte datasentre med riktig klima, riktig type og mengde strøm, riktig lysforhold og temperatur. Drift av datasentre innebærer barrieretenkning; dersom en barriere brytes, må en sikre at en ny barriere overtar slik at klima og datasikkerhet ivaretas.

For en som drifter datasentre handler det om å minimere sikkerhetsrisiko både hva gjelder fysiske forhold, men også ha kunnskap om å unngå innbrudd via datamengdene som sentrene ivaretar. En tverrfaglig funksjon for en smart fremtid.

Stadig mere data lagres i «skyen», med andre ord på en server i et datasenter. Den skal helst ligge et sted med kjølig klima, billig og «grønn» strøm og politisk stabilitet, slik som Norge. Denne bransjen er i kraftig vekst her i landet, og det trengs mange fagfolk for å drifte disse serverparkene.

Høres dette ut som noe for deg? Søk HER!