Informasjon til studenter

Velkommen som student hos Fagskolen Tinius Olsen!
Denne siden inneholder relevant informasjon både for deg som allerede studerer hos oss, og for deg som vurderer om du skal søke studieplass.
Bakgrunnsbilde

Fagskolen Tinius Olsen ligger i hjertet av teknologibyen Kongsberg og samarbeider tett med det lokale næringslivet. Vi tilbyr oppdatert utdanning i fagretningene teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg, data samt elektro. Som student ved Fagskolen Tinius Olsen vil du få en relevant, teknisk utdanning som gir gode jobbmuligheter etter avsluttet studie. Våre studenter kommer ut med en ingeniørkompetanse som er ettertraktet i næringslivet og den praktiske bakgrunnen vil ofte være en fordel i jobbsammenheng.

Skolen legger stor vekt på prosjektarbeid, både gjennom mindre prosjekter, men også gjennom et omfattende hovedprosjekt siste studieår der studentene selv velger oppgaver og må koble det de kan av teori sammen med praksis. Et godt gjennomført prosjektarbeid gir enorm lærdom samt utgjør en god søknad når du skal ut på arbeidsmarkedet når skolen er over.

 

Forkurs i matematikk for nye studenter

Fagskolen Tinius Olsen anbefaler alle studenter som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. Informasjon om datoer og påmelding legges ut her så snart det er klart.

Boklister for skoleåret 2019-2020

Vil du komme i gang med å skaffe deg studiemateriell? Boklistene for skoleåret 2019-2020 vil bli lagt ut i juni.

Krav til bærbare PCer

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? Oppdaterte krav til bærbar PC for skoleåret 2019/2020 finner du her.

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Tinius Olsen har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Nettstudenter betaler et særutlegg til skolen. 

Bokhandel

Pensumbøker er tilgjengelig på Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg. Kontaktinformasjon: brage-kongsberg@ssn.no| 3100 9783.

Studentsamskipnaden

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen.

SSN har følgende velferdstilbud:

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • Støtte til sosiale tiltak.