Gebyrer for tjenester

Gjeldende fra 2.juli 2018

Tjenesteoversikt

Pris

Bekreftelse fra skolen til nåværende studenter

Gratis

Bekreftelse fra skolen til tidligere studenter

200

Rett kopi av vitnemål utstedt fra og med sommer 2000

200

Rett kopi av kompetansebevis utstedt  fra og med sommer 2000

200

Duplikat av vitnemål / kompetansebevis

1 000

Duplikat av studentkort

200

Utstedelse av nytt vitnemål med studiepoeng

1 000