Eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Oppmeldingsfristen for å melde seg til eksamen er  15. oktober og 15. februar.

Søknadsskjema

Informasjon om eksamen