e-Læringskurs; Innføring i Industriell Digitalisering (Industri 4.0)

Fagskolen Tinius Olsen har fått tilsagn om midler til å utvikle og gjennomføre et innføringskurs innen Industriell Digitalisering (ID) som e-læring.

Kurset inneholder tema som er relevante for den digitale utviklingen i industrien, ofte omtalt som Industri 4.0. Gjennomføringen av kurset skal gjøres etter en «omvendt klasserom» modell. Fagstoffet formidles gjennom e-læringsteknologier, blant annet videoer produsert i fagskolens dedikerte ID laboratorium.

Studenten skal i tillegg arbeide med digital oppgaveløsning og prosjektarbeid. Underveis gis det veiledning og oppfølging av fagskolens pedagoger via konferanseløsningen Zoom.
 
Kurset finansieres av regjeringens «korona» midler og hovedmålgruppen er permitterte fagarbeidere. Ordinær kursgjennomføring tar i utgangspunktet fire uker og avsluttes med utstedelse av kompetansebevis. Da kurset ligger på digital e-læringsplattform kan man gjennomføre kurset i eget tempo, man kan derfor bruke lenger tid på gjennomføring av kurset om ønskelig.

Hovedmålgruppen for dette kurset er permitterte fagarbeidere og funksjonærer i industrien.