Covid-19

Fagskolen Tinius Olsen - Koronaviruset

I forbindelse med Covid-19 pandemien ber myndighetene oss nå om å holde oss mest mulig hjemme for å begrense spredning av smitte. 

På grunn av oppblomstring av smitte nasjonalt og stadig nye krav fra myndighetene, har skolen på nytt satt krisestab og følger situasjonen nøye. Dere kan være trygge på at skolen ivaretar dere, både med tanke på informasjon og smittevern.

Siden Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg allerede har streng praksis for smittevern, fører ikke disse nye reglene til at vi umiddelbart må gjøre noen endringer. Det er fortsatt i hovedsak digital undervisning som gjelder, nettsamlinger vil foregå uten fysisk oppmøte, og eventuelle aktiviteter på Krona stiller strenge krav til avstand (2 meter) og hygiene. Alle som er i isolasjon, karantene eller har symptomer skal holde seg hjemme.

Hvis du er avhengig av kollektivtransport for å komme til skolen, ber vi deg vurdere nøye om det virkelig er nødvendig å komme til studiestedet, og om du eventuelt kan styre unna tidspunkt der mange andre også benytter offentlig transport.

Det er besluttet at alle samlinger  for nettstudenter gjennomføres digitalt frem til påsken 2021. 
Beslutning om det blir fysisk samling etter påske avgjøres 15. mars.  

 

Er du usikker på hverdagen som digital student, og trenger noen å snakke med, oppfordrer vi deg til å kontakte studiekoordinatoren din. De er der for å hjelpe deg!

TIP/elektro: Beate Calleja / beatec@viken.no

Data, etter- og videreutdanningsprogrammer: Marte Gustavsen Ødegården / marteod@viken.no

Bygg, anlegg og KEM: Victoria Emilie Johannessen Braaten / victoriaeb@viken.no